İl Başkanlık Divanı

Ömür Açba

İl Başkanlık Divanı

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Fatih Şimşek

İl Başkanlık Divanı

İl Muhasipliği

Elif Saral Uzun

İl Başkanlık Divanı

Murat Çelik

İl Başkanlık Divanı

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Yılmaz Salman

İl Başkanlık Divanı

STK ve Yan Kuruluşlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Muhammet Varol

İl Başkanlık Divanı

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Ahmet Boyun

İl Başkanlık Divanı

Sosyal Faaliyet ve Organizasyonlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Hasan Sağlam

İl Başkanlık Divanı

Sosyal medya ve İletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Suat Yılmazer

İl Başkanlık Divanı

Esnaf ve İş Dünyası ile İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Paşa Demirci

İl Başkanlık Divanı

İdare Amiri

Mustafa Erdik

İl Başkanlık Divanı

İdare Amiri

Sema Balaban

İl Başkanlık Divanı

İl Sekreteri