İl Başkanlık Divanı

Ömür Açba

İl Başkanlık Divanı

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Fatih Şimşek

İl Başkanlık Divanı

İl Muhasipliği

Elif Uzun Saral

İl Başkanlık Divanı

KAÇEP İl Başkan Yardımcısı

Murat Çelik

İl Başkanlık Divanı

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Muhammet Varol

İl Başkanlık Divanı

İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Hasan Sağlam

İl Başkanlık Divanı

Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Suat Yılmazer

İl Başkanlık Divanı

İş Dünyası, STK ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Mustafa Erdik

İl Başkanlık Divanı

İdare Amiri

Sema Balaban

İl Başkanlık Divanı

İl Sekreteri

Halil Hakan Oturak

İl Başkanlık Divanı

Yerel Yönetimler ve Kırsal Bölgelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Kenan Giray

İl Başkanlık Divanı

Arge ve Eğitim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Faruk Polat

İl Başkanlık Divanı

Organizasyon ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı